بریالیتوب کیسه

پا .ه 1 له 2 څخه 1 2

وروستي خبرونه